Download жалгызымсын скачать MP3

1,025,247 Download жалгызымсын скачать music MP3 Or MP4 Video and Audio Music Жалгызымсың - Сыймык Бейшекеев, Нурайым Акылбекова By Сыймык Бейшекеев with Big 1,025,247 views stream songs and size 8.38 MB for 06:06 - db.millasur.com

Share This Music

Share to Pinterest Share to WhatsApp

About жалгызымсын скачать

#сыймыкбейшекеев #нурайымакылбекова #жалгызымсын #дуэт2022 #сыймыкырлар #жалгызымсынтекст
Жалгызымсың
Сөзү, Сүйүн Кубатова
Обону, Сталбек Бактыгулов

Сергитип сезимдин канаттарын,
Сүйчүбүз аллея дарактарын.
Сагынып, аргасыз эстей берем,
Сан жылдыз ажарың талашканын.

Саргайтып өткөндүн барактарын,
Сан күндү сен жок деп жаратпадым.
Сымбатың сыныма жарашканым,
Сыздатып жүрөктү канатпагын.

Кайырма:
Жалгызымсың, жалгызыңмын,
Аярымсың, аярыңмын,
Сен мени түшүнгөн жалгызымсың.

Сен келчү айлуу кеч, аппак кайың,
Сыры бар жан билбес мага дайын.
Сыймыктуу ошол кез, сурап алгыс,
Саматып алыстайт ал ансайын.

Сабылып жүрөктү чалат жалын,
Сезгендей күн өтүп баратканын.
Саамайың жел болуп тарап дайым,
Санаалар сени издеп барат, жаным.

Кайырма:

Топ гүлдөр ачылтып чанактарын,
Топ куштар талытып канаттарын.
Толгонуп толкундай сезеличи,
Топ жылдар кош айтып баратканын.

Related Music

★ Tap play to play the songs in the playlist...